Disclaimer

NAN DI RADIO DISCLAIMER

De website van NAN DI Productions of “NAN DI Radio” is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website (op een bepaald moment) actueel, juist en/of volledig is.

De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de website voorwaarden, deze disclaimer en de Privacy and Cookie Policy van NAN DI Productions waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u zijn geaccepteerd.

NAN DI Productions behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

NAN DI Productions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze (of andere) site(s) of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

NAN DI Productions kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NAN DI Productions of “NAN DI Radio”.

NAN DI Productions is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Laatste update: 13 mei 2015