Privacy

NAN DI RADIO Privacy and Cookie Policy

1. Algemeen

Nan Di Radio (hierna: “Nan Di Radio”) is onderdeel van Nan Di Productions, (hierna: “Nan Di”) (Nan Di Radio en Nan Di gezamenlijk: “wij”). Wij respecteren jouw privacy. De informatie die wij over jou verwerken (hierna: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Nan Di (waarvan Nan Di Radio onderdeel is) is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Vragen over deze Privacy and Cookie Policy kunnen worden gesteld via info@nandiradio.nl. Onze website-adres is: http://www.nandiradio.nl.

2. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal van de producten of diensten van Nan Di, of om uitgenodigd te worden als (potentieel) deelnemer aan een programma, kun je ons jouw ondubbelzinnige toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Nan Di verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy and Cookie Policy heeft gelezen.

3. Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Nan Di kan onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres of andere gegevens die jij als gebruiker van één of meer van onze websites prijsgeeft. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites. We bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

4. Doeleinden

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

• om je de diensten, producten en/of informatie van Nan Di (al dan niet via onze websites en apps) aan te bieden en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
• opdat je via onze websites en apps informatie kan plaatsen en uitwisselen, of indien onze websites en apps die mogelijkheid bieden, contact op te nemen met andere gebruikers;
• om je gericht te benaderen voor deelname aan een programma van Nan Di, waaronder als deelnemer, acteur, kandidaat, publiek, etc.;
• om onze websites en apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
• voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
• om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.

5. Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactie formulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacy beleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

6. Contactformulier

Als bezoekers gebruik maken van ons contactformulier, bewaren we de gegevens die jij als gebruiker in het formulier invult, totdat je aangeeft dat de gegevens verwijderde dienen te worden. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden om met je in contact te treden of het verlenen van een service maar zullen niet gebruikt worden voor marketing doeleinden.

6. Derden

Wij kunnen jouw gegevens verspreiden onder derden die in en rond de programma’s en digitale extensies van Nan Di adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc. indien jij daarvoor voorafgaand je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Wij kunnen je gegevens ook buiten de EER (laten) verwerken. Indien je hier bezwaar tegen hebt, laat ons dit dan weten via info@nandiradio.nl.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

7. Beveiliging

We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

8. Links naar websites van anderen

Onze websites en apps bevatten hyperlinks naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

9. Cookies

Nan Di maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Nan Di de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Op onze Websites en Apps kunnen ook cookies door derden worden geplaatst bijvoorbeeld cookies van Google en Google Analytics, Facebook, Twitter en Instagram. Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookie beleid van die derde van toepassing. Nan Di is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens en cookies door derden. Voorts kunnen wij op basis van cookies verkregen informatie en gegevens uitwisselen binnen Nan Di Radio en Nan Di Productions combineren met persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van jouw gebruik van onze Websites, Apps, producten of diensten. Daarbuiten zullen wij cookies niet verspreiden onder derden, tenzij in deze Cookie Policy of in onze Privacy Policy anders is aangegeven of jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

10. Inzage en correctie

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

11. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy and Cookie policy. Wij adviseren je daarom regelmatig deze Privacy and Cookie policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatste update: 1 juni 2018